Askås har en egen tag manager inbyggd i sin plattform, där man kan välja att lägga till två nya mätmetoder, en för Pageviews och en för Ordrar. Se bilder nedan.

Följande 2 script ska läggas in:

  1. För pageviews - ska triggas på alla sidor | Ladda ner script ->
    (Byt ut till er Frontend ID)

I HEADER

<script type="text/javascript"> !function(){var

t=window.divvit=window.divvit||[];if(t.DV_VERSION="1.0.0",t.init=function(e){if(!t.bInitialized){var

i=document.createElement("script");i.setAttribute("type","text/javascript"),i.setAttribute("async",!0),i.setAttribute("src","https://tag.divvit.com/tag.js?id="+e);var

n=document.getElementsByTagName("script")[0];n.parentNode.insertBefore(i,n)}},!t.bInitialized){t.functions=["customer","pageview","cartAdd","cartRemove","cartUpdated","orderPlaced","nlSubscribed","dv"];for(var

e=0;e<t.functions.length;e++){var

i=t.functions[e];t[i]=function(e){return function(){return

Array.prototype.unshift.call(arguments,e),t.push(arguments),t}}(i)}}}();

divvit.init("FRONTEND_ID"); divvit.pageview();

</script>


2. För ordrar - triggas bara på tacksidan. | Ladda ner script ->

HUVUD

<script type="text/javascript">

  window.divvitOrder = {

     order: {

        products: [],

        orderId: '[ORDERNR]',

        total: '[ORDERVARDE]',

        currency: '[VALUTA]',

        customer: {

           idFields: {

              email: "[KUND_EPOST]"

           }

        }

     }

  };

</script>

ORDERRAD

<script type="text/javascript">

  window.divvitOrder.order.products.push({

    id: '[ARTNR]',

    name: '[BESKR]',

    price: '[PRIS]',

    quantity: '[ANTAL]'

  });

</script>

FOOTER

<script type="text/javascript">

  divvit.orderPlaced(window.divvitOrder || {});

</script>

                                        -------------------------------------

 

 

Did this answer your question?