Spårning av trafikkanaler

För att så detaljerat som möjligt kunna se var trafiken kommer ifrån så behöver man tagga sin trafik. Taggning är enkelt förklarat den information som du lägger till på URL-länken för att Divvit ska kunna läsa av vilken kanal och kampanj som trafiken kommer ifrån.

Detta görs genom att man lägger till UTM-taggar eller Divvit-taggar på varje länk som driver trafik till er sida.

En UTM-länk kan se ut såhär:
www.minsida.se/?utm_source=facebook&utm_medium=social_ppc

Du behöver inte ändra några av dina befintliga UTM-taggar för att vara kompatibla med Divvit.

a) Google Ads taggar

Följ instruktionen här ->

b) Google Analytics taggar

Eftersom du kanske redan har konfigurerat alla dina kanaler för rapportering i Google Analytics erbjuder vi möjligheten att helt enkelt använda alla dina för-konfigurerade parametrar utan några ändringar.

Exempel på url med Google Utm Tag:
www.minsida.se/?utm_source=facebook&utm_medium=social_ppc

  • Källa (utm_source)  |  Var kommer trafiken ifrån?
  • Medium (utm_medium)  |  Vad var det som skapade trafiken?
  • Kampanj (utm_campaign)  |  Vad handlade det om?
  • Term (utm_term)  |  Vilket ord sökte besökaren på?
  • Content (utm_content)  |  Se skillnad på innehåll inom samma annons


Du kan skapa UTM-taggar här: https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/ 

c) DIVVIT-taggar

Om du ännu inte spårar dina trafikkällor eller vill byta spårning till DIVVIT-taggning, ska du konfigurera dina url-redirects på följande sätt: dv_chgroup / dv_channel

Exempel på url med Divvit Taggar:
www.minsida.se/?dv_chgroup=social_ppc&dv_channel=facebook

När det är möjligt bör du sortera din trafik i följande kanalgrupper (dv_chgroup) och kanaler (dv_channel). Se lista i Google Docs- >

Om du arbetar med en kanal som inte är listad kan du skapa din egen tagg för den. Vänligen håll fast vid de angivna kanalgrupperna. Kontakta oss sen på support@divvit.com så ser vi till att denna tagg fångas upp korrekt.

När ett besök kommer till din webbplats tittar vi på var det kom ifrån i följande ordning:

  • Är Divvit parametrar tillgängliga?
  • Finns UTM-parametrar tillgängliga?
  • Finns det några referenser?

När svaret är ja, används den metoden och vi går inte vidare till de andra. Skulle svaret vara nej till alla tre - då mappas besöket som "Direkt".

Om du har mycket trafik från "Direkt" kan det innebära att trafiken inte är märkt korrekt.

Did this answer your question?